Via Viticola

Via Viticola

Pe cele circa 1100 ha ale podgoriei Sarica Niculițel sunt amplasate trei centre viticole diferite. Principalul centru viticol este Niculițel (de unde se și trage numele întregii podgorii), secondat de centrele Măcin și Tulcea. Până la reforma administrativă din 1962, satele Bădilă şi Sarica încă mai apăreau pe hărţi şi în evidenţele scriptice ca făcând parte din comună Niculiţel, cu toate că ele dispăruseră fizic încă din 1948, când pe teritoriul lor a fost plantată vită de vie.

Dealurile Niculiţelului unesc de la nord la sud localităţile Isaccea, Niculiţel, Teliţa, Valea Teilor şi Izvoarele.  Podgoria Sarica Niculiţel este nu numai cea mai veche din Dobrogea, dar şi singura cu blazon episcopal. Aici, au fost viile episcopului Iachint de Vicina, cel care în 1358 avea să devină primul Mitropolit al Ungrovlahiei (Ţara Românească). De altfel, până acum 180 de ani, Niculiţelul s-a numit Mănăstirea, iar în apropiere de Dealul Cetățuia, o mică depresiune poartă şi azi numele de „Valea Episcopiei”.

Via Viticola

Pentru o oferta personalizata